Jonas, Max och Andreas Julkalender 1999
3 december
Nu är Jonas klar i köket
Med vånda ser vi på allt stöket
Vi fasar för den hemska da'
Då vi vårt strå till stacken måste dra
Och lära oss att blunda för böket

Tillbaka till julkalendern