Jonas, Max och Andreas Julkalender 1999
10 december
En gång i måna'n vi vår korg måste lätta
Då kommer det sig att vi måste tvätta
Sara, Helena, Irene och Maria
Vi känner de alla vid namn där på Via
Nu har de snart inga råd kvar att berätta

Tillbaka till julkalendern